Λευκωσία, Κύπρος

1ος Όροφος, Οδός Δράμας 2, Λευκωσία 1077.

Τηλέφωνο: +357 22 376169
Email: nicosia@hellasdirect.gr

Αθήνα, Ελλάδα

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα.

Τηλέφωνο: +30 212 222 9999
Email: athens@hellasdirect.gr

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 5YA.

Τηλέφωνο: +44 203 627 1419
Email: london@hellasdirect.gr

Media Relations

Μαριλώρα Καμπάνη

Τηλέφωνο: +30 212 222 9999
Email: mediarelations@hellasdirect.gr