Ολοκληρωμένο πρόγραμμα με αναγκαίες καλύψεις για το σπίτι σου: για το κτίριο και το περιεχόμενο.

Πυρκαγιά

Ζημιές από ανάφλεξη, αντικείμενο που πήρε τυχαία φωτιά, πυρκαγιά σε δάσος, πτώση κεραυνού, καπνό ή έκρηξη λέβητα/καυστήρα. Ζημιές που θα γίνουν στην προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά. Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού φωτιάς.

Βραχυκύκλωμα

Ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές από υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου, βραχυκύκλωμα, υπέρταση, σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου, διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Σεισμός

Ζημιές που θα προκληθούν από σεισμό άμεσα ή έμμεσα (από πυρκαγιά, καθίζηση του εδάφους, κατολίσθηση, παλιρροιακό κύμα - τσουνάμι).

Φυσικά Φαινόμενα

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, χιόνι. Έξοδα άντλησης νερού.

Διαρροή/Θραύση Σωληνώσεων ή Δεξαμενών

Ζημιά από διαρροή ή υπερχείλιση στις σωληνώσεις ή δεξαμενές ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, αποχέτευσης. Κόστος εργασιών διερεύνησης της ζημιάς, αποκατάστασης των τμημάτων που έχουν υποστεί ζημιά καθώς και άντλησης υδάτων.

Πρόσκρουση

Πρόσκρουση οχήματος στην κατοικία και την περίφραξη, πτώση δέντρων, κλαδιών, στύλων, κεραίας από οποιαδήποτε αιτία καλύπτει το ασφαλιστήριό σου, πρόσκρουση από drone, πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.

Ταραχές

Κακόβουλες πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές αναταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες.

Θραύση Κρυστάλλων

Σε εξωτερικά τζάμια, καθρέφτες, παράθυρα, γυάλινες εσωτερικές επιφάνειες. Ζημιά και στα πλαίσια και στα ελαστικά περιμετρικά μέρη των τζαμιών / καθρεφτών. Έξοδα τοποθέτησης.

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς, Φυσικών Φαινομένων, Διαρροής/Θραύσης Σωληνώσεων ή Δεξαμενών

Υλικές ζημιές σε τρίτους οι οποίες θα προκληθούν από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα ή διαρροή/θραύση σωληνώσεων ή δεξαμενών.

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη

Έξοδα για τις υλικές ζημιές και τις σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους, εφόσον ευθύνεσαι εσύ, τα μέλη της οικογένειάς σου ή/και το οικιακό προσωπικό.

Προσωπικό Ατύχημα

Αποζημίωση για ατύχημα που θα προκληθεί εξαιτίας κάποιου από τους καλυπτόμενους κινδύνους, εντός της ασφαλισμένης κατοικίας, σε σένα, τον/τη σύζυγό σου και τα ανήλικα παιδιά σας, εφόσον συγκατοικούν με σένα.

Αμοιβές και Έξοδα

Αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών και έκδοσης άδειας, αποκομιδή συντριμμάτων, έξοδα μεταστέγασης.

Νομική Προστασία

Δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές σε περίπτωση ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου.

Αντικατάσταση Κλειδαριών

Κόστος αντικατάστασης κλειδαριών σε περίπτωση κλοπής και απώλειας, με την προϋπόθεση ότι θα το δηλώσεις στην αστυνομία μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που θα το αντιληφθείς.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και τις καλύψεις του Essential Covers.

Τυχαίες Ζημιές

Σε είδη υγιεινής, κεραμικές εστίες, τηλεόραση, σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, εξοπλισμό DVD και video, συστήματα ήχου, καλώδια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Κλοπή

Ζημιές που θα προκληθούν στο κτίριο κατά την προσπάθεια παραβίασής του. Aντικείμενα που θα κλαπούν και ζημιές που θα προκληθούν στο περιεχόμενο ακόμα και αν δεν κλαπεί κάτι, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης.

Κατολίσθηση

Κατολίσθηση, καθίζηση, ανύψωση εδάφους, αν δεν έχουν προκληθεί από σεισμό.

Απώλεια Ενοικίων

Αποζημίωση για την απώλεια των ενοικίων, αν λόγω ζημιάς η κατοικία σου θεωρηθεί μη κατοικήσιμη και ο ενοικιαστής φύγει. Αποζημίωση με βάση το δηλωμένο στην εφορία ενοίκιο για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά ή μόλις ξαναρχίσει η καταβολή ενοικίου.

Θα μπορείς να αγοράσεις το πρόγραμμα αυτό και ανεξάρτητα από τις άλλες καλύψεις.

Ηλεκτρικές συσκευές (laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.)

Βιντεοπαιχνίδια

Εξοπλισμός γυμναστικής και άλλων χόμπι

Μουσικά όργανα

Κοσμήματα

Γούνες

Έργα τέχνης και άλλα