Οι Καλύψεις μας

Τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα στην αγορά.

Essential Covers

Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην αγορά με 7 βασικές καλύψεις.

Additional Covers

Το 51% των πελατών μας επιλέγει αυτό το πρόγραμμα.

Own Damages

Συνολική προστασία για ζημιές στο αυτοκίνητό σου ανεξάρτητα από το μερίδιο ευθύνης.

Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στην αγορά με 7 βασικές καλύψεις

Αστική Ευθύνη/Υλικές Ζημιές

Νομική υποχρέωση. Υλικές Ζημιές προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (€1.220.000 από τον Ιανουάριο του 2017).

Αστική Ευθύνη/Σωματικές Βλάβες

Νομική υποχρέωση. Σωματικές Βλάβες προς τρίτους. Το όριο της κάλυψης καθορίζεται από το Νόμο (€1.220.000 από τον Ιανουάριο του 2017).

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο

Υλικές ζημιές από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα.

Φροντίδα Ατυχήματος

Ειδική γραμμή άμεσης βοήθειας η οποία λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση ατυχήματος, θα σε καθοδηγήσουμε και θα σε βοηθήσουμε στην καταγραφή του συμβάντος και εάν χρειαστεί το αυτοκίνητό σου ρυμούλκηση, ένας συνεργάτης μας από τη Mapfre Asistencia θα αναλάβει τη μεταφορά. Η Mapfre Asistencia λειτουργεί στην Ελλάδα, στις μεσογειακές χώρες (εκτός της Αλβανίας) και στην Ευρώπη, 24/7.

Οδική Βοήθεια

Υπηρεσίες άμεσης βοήθειας για το αυτοκίνητό σου, σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, λάστιχου, μπαταρίας, βενζίνης ή απώλειας κλειδιών. Σε συνεργασία με τη Mapfre Asistencia στην Ελλάδα, τις μεσογειακές χώρες (εκτός της Αλβανίας) και την Ευρώπη, 24/7.

Θραύση Κρυστάλλων

Επισκευή ή αντικατάσταση των κρυστάλλων του αυτοκινήτου σου στο παρμπρίζ και στα περιμετρικά παράθυρα, συμπεριλαμβανομένων και ζημιών σε γυάλινη εργοστασιακή ηλιοροφή. Σε προτεινόμενους συνεργάτες μας.

Νομική Προστασία

Νομική κάλυψη (δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων) για τη διεκδίκηση αποζημίωσης κατά τρίτων, τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η νομική υπεράσπιση για όποια πιθανή ποινική δίωξη εναντίον σου, όπως παραβιάσεις του ΚΟΚ, διαγραφή άδειας οδήγησης και κατηγορία για θάνατο ή τραυματισμό τρίτου.

Προσωπικό Ατύχημα

Οικονομική βοήθεια για πιθανές σωματικές βλάβες του οδηγού.

Το 51% των πελατών μας επιλέγει αυτό το πρόγραμμα

Επιπλέον καλύψεις

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και τις καλύψεις του Essential Covers.

Πυρκαγιά

Ζημιά στο αυτοκίνητό σου από πυρκαγιά, κεραυνό ή έκρηξη, συμπεριλαμβανομένων και κακόβουλων πράξεων.

Απεργίες, Εξεγέρσεις και Πολιτικές Αναταραχές

Ζημιά στο αυτοκίνητό σου από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια απεργιών, εξεγέρσεων ή πολιτικών αναταραχών.

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Ζημιά στο αυτοκίνητό σου από πυρκαγιά ως αποτέλεσμα τρομοκρατικών ενεργειών.

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Πυρκαγιά

Κάλυψη για ζημιές σε τρίτους από επέκταση πυρκαγιάς.

Φυσικά Φαινόμενα

Ζημιά στο αυτοκίνητό σου από φυσικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένης της χαλαζόπτωσης).

Ολική Κλοπή

Ολική απώλεια του αυτοκινήτου σου.

Μερική Κλοπή

Η περίπτωση μερικής κλοπής αναφέρεται σε σταθερά εξαρτήματα του αυτοκινήτου, τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του (π.χ. ελαστικά). Επιπλέον, καλύπτονται όποιες ζημιές προκύψουν στο σώμα του αυτοκινήτου, εκτός από ζημιές στην κουκούλα cabrio αυτοκινήτων. Καλύπτονται επίσης ηχοσυστήματα και GPS, παιδικά καθίσματα, ο βανδαλισμός καμπίνας καθώς και οι ζημιές που θα προκληθούν στο αυτοκίνητο στο διάστημα κατά το οποίο θα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.

Αντικατάσταση Οχήματος

Αντικατάσταση αυτοκινήτου για τις περιπτώσεις πυρκαγιάς και ολικής κλοπής.

Συνολική προστασία για ζημιές στο αυτοκίνητό σου ανεξάρτητα από το μερίδιο ευθύνης

Επιπλέον καλύψεις

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και τις καλύψεις του Essential Covers + Additional Covers.

Ίδιες Ζημιές

Ίδιες ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σου από δική σου υπαιτιότητα. Επιπλέον, καλύπτονται ίδιες ζημιές σε φυλασσόμενους χώρους ή κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου.

Κακόβουλες Πράξεις

Ίδιες ζημιές στο αμάξωμα του αυτοκινήτου σου από κακόβουλες πράξεις.