Οι καλύψεις που θέλεις στην ασφάλεια σπιτιού

Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
Essential Για σένα που θέλεις πολλά σε ένα πακέτο, για κτίριο και περιεχόμενο. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές καλύψεις και αυτές που χρειάζεσαι για την έκπτωση ΕΝΦΙΑ.
Πυρκαγιά

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στο σπίτι σου από:

 • ανάφλεξη
 • τυχαία φωτιά
 • πυρκαγιά σε δάσος
 • πτώση κεραυνού
 • καπνό ή έκρηξη του λέβητα/καυστήρα.

Ακόμη, καλύπτουμε και τις ζημιές που μπορεί να γίνουν στην προσπάθεια να σβηστεί η φωτιά καθώς και τα έξοδα πυρόσβεσης.

Βραχυκύκλωμα

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές του σπιτιού σου από:

 • υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου
 • βραχυκύκλωμα
 • υπέρταση
 • σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου
 • διαφυγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €4.200 και η απαλλαγή είναι €200. Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις εσύ για τη ζημιά.

Σεισμός

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στο σπίτι σου από σεισμό ή κάποια συνέπειά του:

 • πυρκαγιά
 • καθίζηση του εδάφους
 • κατολίσθηση
 • παλιρροιακό κύμα - τσουνάμι.

Για τη συγκεκριμένη κάλυψη ισχύει απαλλαγή €2.800. Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις εσύ για τη ζημιά.

Φυσικά φαινόμενα

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στο σπίτι σου από φυσικά φαινόμενα:

 • πλημμύρα
 • καταιγίδα
 • θύελλα
 • χαλάζι
 • χιόνι.
Διαρροή σωληνώσεων

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στο σπίτι σου από διαρροή ή υπερχείλιση σωληνώσεων ή δεξαμενών:

 • ύδρευσης
 • ψύξης
 • θέρμανσης
 • αποχέτευσης.

Ακόμη, καλύπτουμε το κόστος για:

 • τη διερεύνηση της ζημιάς
 • την αποκατάσταση των τμημάτων που έπαθαν τη ζημιά
 • την άντληση του νερού.
Πρόσκρουση

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στο σπίτι σου ή στην περίφραξή του από πρόσκρουση οχήματος (και drone). Ακόμη καλύπτουμε την πτώση:

 • δέντρων ή κλαδιών
 • στύλων ή κεραιών.

Για να σε αποζημιώσουμε γι' αυτές τις πτώσεις, θα πρέπει να προκύψουν από αιτίες που καλύπτει το συμβόλαιό σου (π.χ. φυσικά φαινόμενα).

Τέλος, καλύπτουμε την πρόσκρουση αεροπλάνου ή την πτώση αντικειμένων από αυτό στο σπίτι σου.

Αναταραχές

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στο σπίτι σου από:

 • κακόβουλες πράξεις
 • τρομοκρατικές ενέργειες
 • πολιτικές αναταραχές
 • στάσεις
 • απεργίες
 • οχλαγωγίες.
Θραύση κρυστάλλων

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν στα τζάμια του σπιτιού σου. Συγκεκριμένα:

 • καθρέφτες
 • παράθυρα
 • γυάλινες εσωτερικές επιφάνειες
 • πλαίσια και ελαστικά περιμετρικά μέρη τζαμιών και καθρεφτών.

Ακόμη, καλύπτουμε και τα έξοδα τοποθέτησης για τα παραπάνω.

Η αποζημίωση δεν θα ξεπεράσει το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιό σου ως ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και η απαλλαγή είναι €200. Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις εσύ για τη ζημιά.

Αστική ευθύνη από ζημιά

Σε αποζημιώνουμε για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε άλλα σπίτια από κάτι που συνέβη στο δικό σου. Συγκεκριμένα καλύπτουμε:

 • πυρκαγιά
 • διαρροή/θραύση σωληνώσεων και δεξαμενών.

Για παράδειγμα, αν διαρροή από μια δική σου σωλήνα εξαπλωθεί και προκαλέσει ζημιές σε διπλανό σπίτι, σου δίνουμε ένα μέρος του ποσού που θα χρειαστεί να πληρώσεις. Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €30.000.

Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές ή τραυματισμούς που θα προκληθούν σε άλλους ανθρώπους όσο βρίσκονται στο σπίτι σου, μόνο αν ευθύνεσαι εσύ, η οικογένειά σου ή το οικιακό προσωπικό. Το ποσό της αποζημιώσης είναι μέχρι €50.000.

Προσωπικό ατύχημα

Σε αποζημιώνουμε για ατυχήματα που θα πάθεις εσύ, ο/η σύζυγός σου και τα ανήλικα παιδιά σου, αν ζουν μαζί σου. Για να ισχύσει η αποζημίωση, το ατύχημα θα πρέπει να έχει προκύψει από καλυπτόμενο κίνδυνο, δηλαδή από ζημιά που καλύπτει το συμβόλαιό σου.

Δαπάνες

Σε αποζημιώνουμε για έξοδα που θα πρέπει να κάνεις αν, μετά από ζημιά στο σπίτι σου, χρειαστείς:

 • αρχιτέκτονες
 • μηχανικούς
 • έκδοση άδειας
 • αποκομιδή συντριμμάτων
 • μεταστέγαση.

Το ποσό της αποζημιώσης είναι μέχρι €8.400.

Νομική προστασία

Καλύπτουμε δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές που μπορεί να προκύψουν από ζημιά που θα γίνει στο σπίτι σου και καλύπτεται από το συμβόλαιό σου. Για παράδειγμα, αν μια διαρροή ξεκινήσει από σένα, περάσει σε άλλο διαμέρισμα και με τους ιδιοκτήτες του καταλήξετε στο δικαστήριο, θα καλύψουμε κάποια από αυτά τα έξοδα. Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €30.000.

Αντικατάσταση κλειδαριών

Σε αποζημιώνουμε για την αντικατάσταση κλειδαριών στο σπίτι σου, αν προσπαθήσουν να στο κλέψουν ή αν χάσεις τα κλειδιά σου. Για να ισχύσει η κάλυψη, θα πρέπει να το δηλώσεις στην αστυνομία μέσα σε 48 ώρες. Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €500.

Additional Για σένα που θέλεις ακόμα περισσότερα από την ασφάλειά σου. Περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις του Essential και άλλες χρήσιμες όπως κλοπή και τυχαίες ζημιές.
Τυχαίες ζημιές

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα γίνουν τυχαία, χωρίς πρόθεση, σε αντικείμενα που έχεις στο σπίτι:

 • είδη υγιεινής
 • κεραμικές εστίες
 • τηλεόραση
 • σταθερούς υπολογιστές
 • εξοπλισμό video
 • συστήματα ήχου
 • καλώδια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €2.000 και ισχύει απαλλαγή €200. Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις εσύ για τη ζημιά.

Κλοπή

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα προκληθούν στο σπίτι σου, αν κάποιοι πάνε να το παραβιάσουν. Ακόμη, καλύπτουμε αντικείμενα που μπορεί να κλαπούν και ζημιές στο περιεχόμενο, ακόμη κι αν δεν κλαπεί κάτι. Για να ισχύσει όμως αυτό, θα πρέπει τα αντικείμενα να έχουν εμφανή σημάδια παραβίασης. Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €7.000 και ισχύει απαλλαγή €500. Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις εσύ για τη ζημιά.

Κατολίσθηση

Σε αποζημιώνουμε για ζημιές που θα πάθει το σπίτι σου από:

 • κατολίσθηση
 • καθίζηση
 • ανύψωση εδάφους.
  Για να ισχύσει η κάλυψη, τα φαινόμενα αυτά θα πρέπει να μην έχουν προκληθεί από σεισμό. Ισχύει απαλλαγή €2.000. Απαλλαγή ονομάζεται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσεις εσύ για τη ζημιά.
Απώλεια ενοικίων

Σε αποζημιώνουμε για τα ενοίκια που θα χάσεις, αν το σπίτι σου πάθει μια ζημιά που θα το κάνει μη κατοικίσιμο κι έτσι φύγουν οι ενοικιαστές. Η αποζημίωση θα είναι βασισμένη στο ενοίκιο που δηλώνεις στην εφορία και θα ισχύσει μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά ή μέχρι να ξαναπάρεις ενοίκιο. Το ποσό της αποζημίωσης είναι μέχρι €14.000.

Κάνεις νέα ασφάλεια σε λίγα βήματα

Παίρνει μόνο 5 λεπτά

Το μόνο που χρειάζεσαι είναι η διεύθυνσή σου και λίγα ακόμα στοιχεία.

Χρειάζεσαι βοήθεια; Έχουμε τον τρόπο!

Συχνές ΕρωτήσειςΈλα να τα πούμε
Έλα να τα πούμε