Για περισσότερες πωλήσεις
Βοηθάς τους πελάτες σου να φτιάξουν χωρίς σκέψη το αυτοκίνητό τους, αφού τους δίνεις την επιλογή των δόσεων.
Για πιο ποιοτική δουλειά
Δίνεις την ευκαιρία στους πελάτες σου να φτιάξουν περισσότερα και με καλύτερα υλικά, αφού μοιράζουν το κόστος.
Για μηδενικό ρίσκο
Όλο το ποσό της επισκευής το παίρνεις από την Hellas Direct μαζεμένο. Έτσι, η επιχείρησή σου δεν αναλαμβάνει κανένα ρίσκο.
Για να ξεχωρίσεις από τον ανταγωνισμό
Μπορείς να αφιερώσεις όλο τον χρόνο σου στις λεπτομέρειες και τις καλύτερες λύσεις για τους πελάτες σου. Τα υπόλοιπα τα κάνουμε εμείς.