Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι προστατευμένα

Στην HD 360 Limited δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Συμμορφωνόμαστε με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά στην προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Είναι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου. Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις όπου η ταυτότητα κάποιου προσδιορίζεται έμμεσα, με αναφορά δηλαδή σε κάποιο στοιχείο ή παράγοντα που παραπέμπει στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ατόμου αυτού.

Με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέλουμε να σε ενημερώσουμε αναλυτικά για οτιδήποτε αφορά στα προσωπικά δεδομένα σου και στην HD 360 Limited. Εάν όμως έχεις οποιαδήποτε απορία, θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε και να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημά σου.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιούμε;

Οι βασικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε είναι οι εξής:

Δεδομένα για την ταυτοποίησή σου

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για την ταυτοποίησή σου δεδομένα όπως το όνομά σου, το επώνυμό σου, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, το τηλέφωνό σου, την ημερομηνία γέννησής σου, το email σου, τη διεύθυνσή σου, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σου, τον τύπο / μοντέλο του οχήματός σου, τον ΑΦΜ σου.

Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για (i) σκοπούς επικοινωνίας - για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ii) για σκοπούς υπολογισμού της τιμής προσφοράς από την HD Insurance Ltd (η «Ασφαλιστική Εταιρία»), αναλόγως με τις ανάγκες του οχήματός σου και το πακέτο που σε ενδιαφέρει, σύμφωνα πάντα με αυτά που προβλέπει η νομοθεσία αλλά και η πολιτική προστασίας της Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία επιπλέον κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα φωτογραφικό υλικό ούτως ώστε να προσδιοριστεί και να υπολογιστεί το κόστος οποιασδήποτε ζημιάς, φθοράς ή επισκευής, σε σχέση με το όχημα σου.

Δεδομένα περιήγησης στο Διαδίκτυο

Θα επεξεργαστούμε, επίσης, τα δεδομένα περιήγησής σου στο site μας. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σου και θα τοποθετήσουμε Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σου, για τη σωστή λειτουργία του site μας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σου σε αυτό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στην πολιτική μας για τη διαχείριση των Cookies.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Πελάτες που παίρνουν προσφορά

Για να πάρεις προσφορά για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο κάτω, πρέπει να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες που ανήκουν στην κατηγορία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας σου και τα στοιχεία/χαρακτηριστικά του οχήματός σου. Σου ζητάμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορεί να υπολογιστεί σωστά μία τιμή.

Η συλλογή των προσωπικών σου δεδομένων γίνεται με σκοπό τον υπολογισμό προσφοράς και υποβολή αίτησης, αναλόγως της υπηρεσίας που σε ενδιαφέρει, για:

 • Ασφάλεια και Τέλη Κυκλοφορίας
 • Σέρβις και Ελαστικά
 • Επισκευές
 • Εξασφάλιση δανείου (καταναλωτικής πίστης) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω πεδία στη διαδικασία προσφοράς και κοινοποιώντας, με τη συγκατάθεσή σου, τα προσωπικά σου δεδομένα σε εμάς, αποδέχεσαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από την HD 360 Limited και την HD Insurance Ltd αντιστοίχως.

H HD 360 ως μεσάζων με την Τράπεζα

Eπιπλέον, ενδέχεται να ενεργούμε και ως μεσάζοντες για την εξασφάλιση δανείου (καταναλωτικής πίστης). Μέσω της πρόσφατα αναπτυγμένης ιστοσελίδας/πλατφόρμας θα σε βοηθήσουμε στη διαδικασία υποβολής αίτησης για εξασφάλιση καταναλωτικού δανείου και τη μεταφορά του ποσού από την τράπεζα απευθείας στον έμπορο. Η υπηρεσία αυτή σου παρέχεται από την HD 360 Limited, μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός μας. Εάν σε ενδιαφέρει η εξασφάλιση δανείου με την πιο πάνω μέθοδο, θα σε κατευθύνουμε στο πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόμαστε, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η «Τράπεζα»), και θα ειδοποιήσουμε μόνο την Τράπεζα ότι έχουμε υποψήφιο πελάτη για συγκεκριμένο ποσό δανείου, χωρίς να αποκαλύψουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σου στοιχεία. Η Τράπεζα θα μας στείλει τον σύνδεσμο, στον οποίο θα έχεις πρόσβαση μόνο εσύ συμπληρώνοντας τα στοιχεία του e-banking σου, προκειμένου να συμπληρώσεις την αίτηση δανείου. Ο σύνδεσμος αυτός ανήκει στο πιστωτικό ίδρυμα και ως HD 360 Limited δεν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Μόλις η Τράπεζα αξιολογήσει την αίτηση δανείου, θα μας ενημερώσει ανώνυμα για τα αποτελέσματα.

Κατά την εκτέλεση της προαναφερθείσας υπηρεσίας, δεν θα μεταφέρουμε ούτε θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα συλλέγει ή/και επεξεργάζεται τα προσωπικά σου δεδομένα, παρακαλώ ανάτρεξε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας.

Άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αποκτήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα:

 • όταν μας παρέχεις τις συγκεκριμένες πληροφορίες εσύ ο ίδιος / η ίδια – για παράδειγμα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μαζί μας
 • όταν συλλέγουμε προσωπικά σου δεδομένα από πλατφόρμες με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό
 • όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα για την αξιολόγηση κόστους ζημιάς, φθοράς ή επισκευής του οχήματός σου, ενδέχεται να λάβουμε ή να μεταβιβάσουμε δεδομένα σε αξιόπιστους συνεργάτες μας, που μπορούν να κοστολογήσουν μία ζημιά, φθορά ή επισκευή από εμπειρογνώμονες και συμβούλους.
 • Στόχος μας είναι αξιολογήσουμε τα δεδομένα, ώστε να σου προσφέρουμε, μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρίας, μια προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οχήματός σου, να σε βοηθήσουμε στη διαδικασία υποβολής της αίτησής σου και να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας και, γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, είναι απολύτως απαραίτητη η συλλογή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.

  Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

  Προβαίνουμε αποκλειστικά σε έννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνο σε περίπτωση που:

 • έχεις συναινέσει στην επεξεργασία για έναν ή περισσότερους σκοπούς
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είσαι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σου πριν από τη σύναψη σύμβασης
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση που μπορεί να έχουμε
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σου ή κάποιου άλλου
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή κάποιος τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σου που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Υπολογισμός προσφοράς

  Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε, μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρίας, την τιμή προσφοράς, συλλέγουμε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνεις. Τα εν λόγω στοιχεία και προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να υπολογίσουμε την τιμή προσφοράς που θα σου δώσουμε, μέσω της Ασφαλιστικής Εταιρίας, βάσει της ασφαλιστικής κάλυψης που χρειάζεσαι και για να μπορέσει η Aσφαλιστική Eταιρεία να υπολογίσει το κόστος αποτελεσματικά.

  Σκοποί επικοινωνίας

  Χρειαζόμαστε, επίσης, τα προσωπικά στοιχεία σου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σου όταν αυτό είναι απαραίτητο. Επιπλέον, σε περίπτωση που υποβάλεις κάποιο παράπονο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, ώστε να αποκτήσουμε όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε για να επεξεργαστούμε το παράπονό σου ή το αίτημά σου. Σε περίπτωση που έχεις πάρει προσφορά από εμάς, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σου για τους επόμενους δεκαοκτώ (18) μήνες.

  Marketing

  Σε περίπτωση που μας το επιτρέψεις, θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένα από τα στοιχεία σου και για σκοπούς marketing και έρευνας αγοράς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σου για να σου στείλουμε ενημερωτικό υλικό, πληροφορίες που πιστεύουμε ότι σε ενδιαφέρουν καθώς και προσφορές στα προγράμματα και προϊόντα μας. Σε κάθε επικοινωνία που θα λαμβάνεις (email / SMS), θα υπάρχει η επιλογή να διαγραφείς από τη λίστα επικοινωνιών μας, ώστε να μη λαμβάνεις αυτές τις ενημερώσεις εάν δεν θέλεις.

  Remarketing

  Με τη ρητή συγκατάθεσή σου θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σου δεδομένα για σκοπούς remarketing, ώστε να εμφανίσουμε διαφημίσεις μας που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σου, μέσω αξιόπιστων συνεργατών μας. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου για να σου παρέχουμε στοχευμένες και εξατομικευμένες διαφημίσεις. Εάν έχεις πάρει προσφορά από εμάς, χωρίς να έχεις προχωρήσει την αίτηση σου, τα δεδομένα σου θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς remarketing για τους επόμενους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία που θα πάρεις την προσφορά.

  Τι θα κάνουμε εάν μας δώσεις ψευδή στοιχεία;

  Σε περίπτωση που μας δώσεις ανακριβή, ελλιπή ή ακόμη και ψευδή στοιχεία, είναι πιθανό να ακυρώσουμε την προσφορά μας.

  Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου;

  Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο μας προσκόμισες αρχικά τα εν λόγω δεδομένα.

  Πελάτες που παίρνουν προσφορά

  Σε περίπτωση που ζητήσεις προσφορά από εμάς, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σου για τον υπολογισμό της προσφοράς σου. Εάν δεν προχωρήσεις με την αίτησή σου, θα τα κρατήσουμε για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της προσφοράς.

  Πελάτες που προχωρούν με την Αίτηση

  Σε περίπτωση που προχωρήσεις με την Αίτησή σου και/ή εγκριθείς από την Τράπεζα, θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ το συμβόλαιό σου, για τη λειτουργία μας και τη σωστή εξυπηρέτησή σου. Μετά τη λήξη ή ακύρωση του συμβολαίου σου, θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου για όσο διάστημα απαιτείται από Νόμους και Κανονισμούς που τυγχάνουν εφαρμογής.

  Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου; Τι επεξεργαζόμαστε;

  Για την επεξεργασία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συστήματα που συλλέγουν, οργανώνουν και αξιολογούν αυτόματα τα δεδομένα που μας δίνεις. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους αυτοματισμούς, ώστε να υπολογίσουμε την τιμή προσφοράς την ίδια στιγμή (real time) και να μη χρειαστεί να περιμένεις καθόλου.

  Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχονται από το τμήμα analytics της εταιρίας μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το τμήμα να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους, ώστε να βεβαιώνεται ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει.

  Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σου;

  Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο όσοι είναι απαραίτητο να έχουν, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτησή σου.

  Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα ανατρέξει στην καρτέλα σου, εφόσον το ζητήσεις, σε περίπτωση που χρειάζεσαι κάποια βοήθεια. Είναι το ίδιο τμήμα που θα συλλέξει τα στοιχεία σου αν επιλέξεις να πάρεις προσφορά τηλεφωνικά.

  Εάν έχεις παράπονο, το τμήμα παραπόνων επίσης θα χρειαστεί πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σου για να αξιολογήσει σωστά το αίτημά σου.

  Το τμήμα analytics βλέπει κάποια από τα στοιχεία που αφορούν στο αυτοκίνητό σου, για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και για να εξασφαλίζει ότι σου παρέχουμε τις σωστές υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή.

  Τέλος, σε περίπτωση που μας έχεις δώσει έγκριση για να σου στέλνουμε προωθητικό υλικό, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και από το τμήμα επικοινωνίας και marketing.

  Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σου εκτός της HD 360 Limited;

  Γενικότερα αποφεύγουμε να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Παρ’ όλ’ αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι απαραίτητο. Τα στοιχεία σου ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους εξής:

 • Στις εταιρίες του ομίλου, για διοικητικούς και λογιστικούς λόγους
 • Στην HD Insurance Ltd, για υπολογισμό της προσφοράς και καταχώρηση της Αίτησης
 • Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για ταυτοποίηση του οχήματός σου
 • Σε εκτιμητές ζημιών, φθορών και επισκευών
 • Τα στοιχεία σου θα χρησιμοποιηθούν και για εμπορικούς σκοπούς;

  Σύμφωνα με το GDPR, για να μπορέσουμε να σου στείλουμε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό θα πρέπει πρώτα να μας έχεις δώσει την έγκρισή σου. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να σου στέλνουμε ενημερώσεις για νέες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα ή συνεργασίες με συμβεβλημένες εταιρείες. Επίσης, δε θα μπορούμε να σου στείλουμε τα νέα της εταιρίας ή νέα της αγοράς (όπως π.χ. ενημέρωση για ανασφάλιστα, ενημέρωση για τα τέλη κυκλοφορίας κ.ά.).

  Ακόμη και αν συναινέσεις, έχεις το δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείς δηλαδή να αλλάξεις γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. Απλά ενημέρωσέ μας με ένα email στο [dpo@hellasdirect.gr](mailto:dpo@hellasdirect.gr "dpo@hellasdirect.gr") ή κάνε “unsubscribe” από το επόμενο email που θα λάβεις. Θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία των δεδομένων σου για εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς.

  Είναι τα προσωπικά δεδομένα σου ασφαλή;

  Εννοείται πως ναι! Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σου. Έχουμε επιλέξει να κρατάμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, τα οποία κρυπτογραφούνται ή/και ανωνυμοποιούνται είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους. Η ασφάλεια των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.

  Τι αλλαγές κάνουμε;

  Κατά περιόδους μπορεί να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών αλλά και για συμμόρφωση με σχετικές Νομοθεσίες. Σε παροτρύνουμε να επισκέπτεσαι τη σελίδα μας κατά περιόδους και να ενημερώνεσαι. Εάν όμως κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική αυτή, θα σε ειδοποιήσουμε μέσω των υπηρεσιών μας ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα, για να σου δοθεί η ευκαιρία να μελετήσεις τους νέους όρους και να αποφασίσεις εάν συμφωνείς ή όχι με αυτούς.

  Ποια είναι τα δικαιώματά σου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σου;

  Έχεις το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, να μάθεις δηλαδή ποια δεδομένα σου επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και από ποιους.

  Το δικαίωμα διόρθωσης. Αν για κάποιο λόγο κάποιο δεδομένο σου δεν ισχύει ή είναι λάθος.

  Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας. Κατά περίπτωση, να ορίσεις εσύ ποια δεδομένα σου θέλεις να επεξεργαστούν και ποια όχι.

  Το δικαίωμα διαγραφής από τη βάση δεδομένων μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως αν δεν συντρέχει λόγος να έχουμε τα στοιχεία σου.

  Το δικαίωμα φορητότητας. Να σου δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί, ώστε να τα μεταφέρεις σε άλλον συνεργάτη ή άλλη εταιρία.

  Το δικαίωμα εναντίωσης. Κατά περίπτωση δικαιούσαι να εναντιωθείς στην επεξεργασία των δεδομένων σου. Επειδή όμως κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ασφάλισή σου στην εταιρία μας, η εναντίωση μπορεί να οδηγήσει στη λύση της σύμβασής σου από την πλευρά μας.

  Το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αφού έχεις το δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

  Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχεις δώσει για τη χρήση των δεδομένων σου για εμπορικούς σκοπούς.

  Για να μπορέσεις να ασκήσεις οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σου, θα πρέπει να μας στείλεις το αίτημά σου με ένα email στο dpo@hellasdirect.gr ή καλώντας στο 212 222 9999. Από την πλευρά μας, θα φροντίσουμε το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να αξιολογήσουμε το αίτημά σου. Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δε μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου, θα σε ενημερώσουμε. Μπορείς να ασκήσεις τα παραπάνω δικαιώματά σου χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που επαναλαμβάνονται συχνά, λόγω όγκου, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταβάλεις διαχειριστικό κόστος ύψους έως €25.

  Πώς μπορείς να υποβάλεις παράπονο για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου;

  Εάν διαφωνείς με τον τρόπο που έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σου, μπορείς να στείλεις email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στο dpo@hellasdirect.gr. Εναλλακτικά, κάλεσέ μας στο 212 222 9999.

  Μπορείς επίσης να απευθυνθείς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περισσότερα στοιχεία της οποίας θα βρεις στο site της: www.dpa.gr.

  Έλα να τα πούμε