Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σου δεδομένα είναι προστατευμένα

Στην HD Insurance Ltd (“Hellas Direct”) δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Συμμορφωνόμαστε με τη σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά στην προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Είναι κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου. Αυτό συμπεριλαμβάνει και περιπτώσεις όπου η ταυτότητα κάποιου μπορεί να εξακριβωθεί ακόμα και έμμεσα με αναφορά σε κάποιο στοιχείο ταυτότητας ή σε έναν παράγοντα που παραπέμπει στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ατόμου αυτού.

Με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θέλουμε να σε ενημερώσουμε αναλυτικά για οτιδήποτε αφορά στα προσωπικά δεδομένα σου και στην Hellas Direct. Εάν όμως έχεις οποιαδήποτε απορία, θα χαρούμε να σε εξυπηρετήσουμε και να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημά σου.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Για να μπορέσεις να πάρεις προσφορά ή να αγοράσεις ασφάλιση από την Hellas Direct, είναι απαραίτητο να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα, το όνομά σου, τη διεύθυνση κατοικίας σου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση ζητούμε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για να επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή η προσφορά ή η σύναψη ασφαλιστηρίου, αναλόγως.

Με τη συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων κατά τη διαδικασία τιμολόγησης, και με την οικειοθελή εκ μέρους σου γνωστοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων σου, αποδέχεσαι την από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου. Επιπλέον, αποδέχεσαι την από μέρους μας αποστολή της προσφοράς σου στο email που μας έχεις δώσει. Αναλυτικότερα, θα λάβεις τρία (3) emails που θα σου υπενθυμίζουν την προσφορά που αφορά στην ασφάλισή σου.

Τα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ηχογράφηση κλήσεων και συλλογή γραπτών επικοινωνιών από και προς την Hellas Direct, αριθμός συμβολαίων, φωτογραφίες, αριθμός επισκέψεων στο site, στοιχεία λογαριασμού και λοιπά οικονομικά στοιχεία. Κατά περίπτωση, μπορεί να επεξεργαστούμε ιατρικά και νομικής φύσης δεδομένα.

Στόχος μας είναι να σου προσφέρουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά προγράμματα και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και προς αυτόν τον σκοπό τα παραπάνω στοιχεία και προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Για να δεις το Cookie Policy μας πάτησε εδώ.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα;

Προβαίνουμε αποκλειστικά σε σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα μόνο σε περίπτωση που:

  • έχεις συναινέσει στην επεξεργασία για έναν ή περισσότερους σκοπούς

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είσαι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν αιτήματός σου πριν από τη σύναψη σύμβασης

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση που μπορεί να έχουμε

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντός σου ή κάποιου άλλου

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς

  • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή κάποιος τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σου που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για να μπορέσουμε είτε να σε ασφαλίσουμε είτε να υπολογίσουμε το κόστος της ασφάλισής σου, αξιολογούμε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνεις. Τα εν λόγω στοιχεία και προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον ασφαλιστικό κίνδυνο που αναλαμβάνουμε και κατ’ επέκταση, να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το κόστος αποτελεσματικά.

Επιπλέον, χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σου για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σου όταν αυτό είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα για να σου υπενθυμίσουμε τη λήξη του συμβολαίου σου ή σε περίπτωση που υποβάλλεις κάποιο παράπονο.

Περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς εννόμων συμφερόντων συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία για την αντιμετώπιση και αποτροπή εγκληματικών ή εν γένει παράνομων και κακόβουλων προς την εταιρία μας ενεργειών.

Στην Hellas Direct έχουμε συνδεθεί με την Emailage, η οποία ηγείται παγκοσμίως στη θωράκιση εταιριών κατά της ηλεκτρονικής απάτης. Η Emailage επεξεργάζεται ή σχεδιάζει την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων αποκλειστικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Emailage.

Σε περίπτωση που μας το επιτρέψεις, θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένα από τα στοιχεία σου και για σκοπούς marketing και έρευνας αγοράς.

Τι θα κάνουμε εάν μας δώσεις ψευδή στοιχεία;

Σε περίπτωση που μας δώσεις ανακριβή, ελλιπή ή ακόμη και ψευδή στοιχεία, είναι πιθανό να ακυρώσουμε, να καταγγείλουμε το συμβόλαιό σου ή να μην προχωρήσουμε στην ανανέωσή του.

Πόσο καιρό θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σου;

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σου για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο μας προσκόμισες αρχικά τα εν λόγω δεδομένα.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση προσφοράς, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία σου για να υπολογίσουμε την προσφορά σου. Εάν δεν ασφαλίσεις το σπίτι σου σε εμάς, θα τα κρατήσουμε για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της προσφοράς.

Σε περίπτωση που συνάψεις κάποιο συμβόλαιο μαζί μας, θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ το συμβόλαιό σου, για τη λειτουργία μας και τη σωστή εξυπηρέτησή σου. Μετά τη λήξη ή ακύρωση του συμβολαίου σου, θα κρατήσουμε τα στοιχεία σου για όσο διάστημα απαιτείται από Νόμους και Κανονισμούς που τυγχάνουν εφαρμογής.

Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σου; Τι επεξεργαζόμαστε;

Για την επεξεργασία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συστήματα που συλλέγουν, οργανώνουν και αξιολογούν αυτόματα τα δεδομένα που μας δίνεις. Χρησιμοποιούμε αυτούς τους αυτοματισμούς ώστε να υπολογίσουμε το κόστος ασφάλισής σου την ίδια στιγμή (real time) και να μη χρειαστεί να περιμένεις καθόλου. Επίσης μας βοηθούν στο να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε ενδεχόμενα ασφαλιστικής απάτης σε βάρος μας πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχονται από το τμήμα analytics της εταιρίας μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το τμήμα να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους, ώστε να βεβαιώνεται ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σου;

Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο όσοι είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτησή σου.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα ανατρέξει στην καρτέλα σου εφόσον το ζητήσεις, σε περίπτωση που χρειάζεσαι κάποια βοήθεια. Είναι και το τμήμα που θα συλλέξει τα στοιχεία σου αν επιλέξεις να πάρεις προσφορά ή να συνάψεις ασφάλεια τηλεφωνικά.

Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά έχει και το τμήμα Καταγραφής Ζημιάς, το οποίο θα καταγράψει τα στοιχεία σου σε περίπτωση ζημιάς.

Το τμήμα ζημιών θα χρειαστεί τα στοιχεία σου για να διαχειριστεί τη ζημιά σου και να προχωρήσει στην αποζημίωσή σου. Προς αυτόν τον σκοπό, ενδέχεται να χρειαστεί να τα κοινοποιήσει σε γιατρούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, δικηγόρους ή/και τις αρμόδιες αρχές. Πριν συμβεί κάτι τέτοιο, θα σε ενημερώσουμε.

Εάν έχεις παράπονο, το τμήμα παραπόνων επίσης θα χρειαστεί πρόσβαση σε κάποια από τα δεδομένα σου για να αξιολογήσει σωστά το αίτημά σου.

Το τμήμα analytics βλέπει κάποια από τα στοιχεία που αφορούν στην κατοικία σου για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και για να εξασφαλίζει ότι σου παρέχουμε τις σωστές καλύψεις στην καλύτερη τιμή.

Τέλος, σε περίπτωση που μας έχεις δώσει έγκριση για να σου στέλνουμε προωθητικό υλικό, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και από το τμήμα επικοινωνίας και marketing.

Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σου εκτός της Hellas Direct;

Γενικότερα αποφεύγουμε να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι απαραίτητο. Τα στοιχεία σου ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους εξής:

  • Στις εταιρίες του ομίλου, για διοικητικούς και λογιστικούς λόγους.

  • Στις αρμόδιες αρχές όπως κρατικές ή άλλες δημόσιες αρχές (για παράδειγμα, δικαστήρια, κανονιστικά όργανα, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, φορολογικές αρχές και υπηρεσίες ποινικών ερευνών) και τρίτους που συμμετέχουν σε δίκες και τους λογιστές τους, ελεγκτές, δικηγόρους και άλλους συμβούλους και εκπροσώπους τους, όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο. Σε αυτά συγκαταλέγεται κάθε αρχή που θα ζητήσει δεδομένα από εμάς.

  • Στους αντασφαλιστές μας. Θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σου σε άλλες ασφαλιστικές σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο από τους αντασφαλιστές μας.

  • Στους συνεργάτες που έχουμε επιλέξει για την εξυπηρέτησή σου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικοί για ανάγκη άμεσης βοήθειας και τυχόν επισκευές στην ασφαλισμένη κατοικία, οι εκτιμητές ζημιών, καθώς επίσης και γιατροί, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, αντασφαλιστές, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες έρευνας αγοράς και άλλα.

Τα στοιχεία σου θα χρησιμοποιηθούν και για εμπορικούς σκοπούς;

Σύμφωνα με το GDPR, για να μπορέσουμε να σου στείλουμε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό, θα πρέπει πρώτα να μας έχεις δώσει την έγκρισή σου. Χωρίς αυτήν, δεν μπορούμε να σου στέλνουμε ενημερώσεις για νέες υπηρεσίες ή νέα προϊόντα ή συνεργασίες με συμβεβλημένες εταιρίες. Επίσης, δε θα μπορούμε να σου στείλουμε τα νέα της εταιρίας ή νέα της αγοράς.

Ακόμη και αν συναινέσεις, έχεις το δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείς δηλαδή να αλλάξεις γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. Απλά ενημέρωσέ μας με ένα email στο dpo@hellasdirect.gr ή κάνε “unsubscribe” από το επόμενο email που θα λάβεις. Θα σταματήσουμε αμέσως την επεξεργασία των δεδομένων σου για εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς.

Είναι τα προσωπικά δεδομένα σου ασφαλή;

Εννοείται πως ναι! Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σου. Έχουμε επιλέξει να κρατάμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, τα οποία κρυπτογραφούνται ή/και ανωνυμοποιούνται είτε εν μέρει είτε στο σύνολό τους. Η ασφάλεια των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.

Τι αλλαγές κάνουμε;

Κατά περιόδους μπορεί να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών αλλά και για συμμόρφωση με σχετικές Νομοθεσίες. Σε παροτρύνουμε να επισκέπτεσαι τη σελίδα μας κατά περιόδους και να ενημερώνεσαι. Εάν όμως κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική αυτή θα σε ειδοποιήσουμε μέσω των υπηρεσιών μας ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα για να σου δοθεί η ευκαιρία να μελετήσεις τους νέους όρους και να αποφασίσεις εάν συμφωνείς ή όχι με αυτούς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σου;

Έχεις το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, να μάθεις δηλαδή ποια δεδομένα σου επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και από ποιους.

Το δικαίωμα διόρθωσης, αν για κάποιο λόγο κάποιο δεδομένο σου δεν ισχύει ή είναι λάθος.

Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, κατά περίπτωση, να ορίσεις εσύ ποια δεδομένα σου θέλεις να επεξεργαστούν και ποια όχι.

Το δικαίωμα διαγραφής από τη βάση δεδομένων μας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως αν δεν συντρέχει λόγος να έχουμε τα στοιχεία σου.

Το δικαίωμα φορητότητας, να σου δώσουμε τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί ώστε να τα μεταφέρεις σε άλλον συνεργάτη ή άλλη εταιρία.

Το δικαίωμα εναντίωσης. Κατά περίπτωση δικαιούσαι να εναντιωθείς στην επεξεργασία των δεδομένων σου. Επειδή όμως κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ασφάλισή σου στην εταιρία μας, η εναντίωση μπορεί να οδηγήσει στη λύση της σύμβασής σου από την πλευρά μας.

Το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αφού έχεις το δικαίωμα να μην υπόκεισαι σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχεις δώσει για τη χρήση των δεδομένων σου για εμπορικούς σκοπούς.

Για να μπορέσεις να ασκήσεις οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σου, θα πρέπει να μας στείλεις το αίτημά σου με ένα email στο dpo@hellasdirect.gr ή καλώντας στο 212 222 9999. Από την πλευρά μας, θα φροντίσουμε το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να αξιολογήσουμε το αίτημά σου. Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δε μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου, θα σε ενημερώσουμε. Μπορείς να ασκήσεις τα παραπάνω δικαιώματά σου χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που επαναλαμβάνονται συχνά, λόγω όγκου, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταβάλεις ένα διαχειριστικό κόστος, ύψους έως €25.

Πώς μπορείς να υποβάλεις παράπονο για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σου;