ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ HELLAS DIRECT

Έχουμε δημιουργήσει ένα ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών. Μέχρι σήμερα, έχουμε προσφέρει δύο υποτροφίες σε υποψήφιους για το MSc στην Αναλογιστική για το έτος 2011/2012 καθώς και δύο υποτροφίες σε παιδιά αστυνομικών υπαλλήλων. Όλες οι υποτροφίες μας δίνονται αξιοκρατικά και μετά από μία σειρά συνεντεύξεων.

Μάθετε περισσότερα στο www.cass.city.ac.uk.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Από τις πρώτες μέρες της λειτουργίας μας, έχουμε χτίσει μία συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουμε δημιουργήσει ένα ετήσιο χορηγικό πρόγραμμα έρευνας και συνεχώς αναζητούμε νέους τρόπους για να συνεργαζόμαστε πιο στενά με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μάθετε περισσότερα στο www.ucy.ac.cy.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κατανοούμε πόσο δύσκολο είναι για τους νέους ανθρώπους να επιλέξουν τη σωστή καριέρα, ειδικά σε δυσχερείς οικονομικές περιόδους. Επίσης γνωρίζουμε πόσο απαιτητικό είναι να αποκτήσει κανείς μία καλή εικόνα για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα ένα μη-συμβατικό επάγγελμα. Γι’ αυτόν το λόγο, έχουμε οργανώσει μία σειρά από επισκέψεις στα γραφεία μας για φοιτητές πανεπιστημίων, που ενδιαφέρονται να μάθουν τι ακριβώς κάνουμε. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισαγωγικές συζητήσεις από διαφορετικά τμήματα, συμβουλές για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού βιογραφικού και καθοδήγηση για το πώς μπορεί να χειριστεί κανείς τις ερωτήσεις σε μία συνέντευξη.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Υποστηρίζουμε το έργο που επιτελεί η Αστυνομία και ειδικότερα τις προσπάθειες μεμονωμένων μελών του Σώματος Αστυνομικών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ως ένα μικρό δείγμα εκτίμησης, έχουμε δημιουργήσει ένα ετήσιο πρόγραμμα βράβευσης, για τον "Αστυνόμο της Χρονιάς".