ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ OΧΗΜΑ

Έχεις αναρωτηθεί πόσα ανασφάλιστα οχήματα υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα;

Τα κακά νέα:

Υπολογίζεται ότι, παρά τη νέα νομοθεσία, 600.000 οχήματα κυκλοφορούν καθημερινά χωρίς να έχουν φροντίσει για την ασφάλισή τους.

Τα πολύ κακά νέα:

Εάν κάποια στιγμή σε τρακάρει ένα από αυτά, αρμόδιος φορέας για την αποζημίωσή σου θα είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο, μέσω μίας διαδικασίας που, σε καμία περίπτωση, δεν είναι σύντομη. Τις περισσότερες φορές, η είσπραξη της αποζημίωσης γίνεται μετά από ένα ή και δύο χρόνια από το συμβάν.

Τα καλά νέα:

Η κάλυψη Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα! Ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να αποφύγεις την ταλαιπωρία, να αποζημιωθείς εγκαίρως και να κερδίσεις το χαμένο χρόνο. Αναλαμβάνουμε εμείς να σε αποζημιώσουμε για τις υλικές ζημιές που σου προκάλεσε ο ανασφάλιστος οδηγός και επανεισπράττουμε το ποσό από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα;

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα είναι αντίστοιχη με αυτήν που ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο ατύχημα:

 • Κράτησε την ψυχραιμία σου, ακόμη και αν ο άλλος οδηγός δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός ή ήρεμος.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καλέσεις την Τροχαία για να κάνει καταγραφή του περιστατικού. Χωρίς βεβαίωση της Τροχαίας, για την υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού, δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η κάλυψη.
 • Κάλεσε τη γραμμή Άμεσης Βοήθειας, το τηλέφωνο της οποίας αναγράφεται στο ασφαλιστήριό σου. Ο συνεργάτης μας θα τραβήξει τις απαραίτητες φωτογραφίες, θα ρυμουλκήσει το αυτοκίνητό σου εάν χρειάζεται και θα έρθει σε επαφή με την ομάδα Claims Support ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δες το σχετικό video εδώ.

Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εκτός από σημαντικές αλλαγές, ο νέος νόμος για την ασφάλιση των οχημάτων φέρνει και σημαντικά πρόστιμα.

Η νομοθεσία έχει τεθεί σε εφαρμογή και η αστυνομία έχει ήδη εντείνει τους ελέγχους για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ορίζει τα παρακάτω:

 • Καταργήθηκε η αυτόματη ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Πλέον για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητη η συναίνεση του ασφαλισμένου για την πληρωμή του.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται επίσης η πληρωμή του ασφαλιστηρίου για την έναρξη και την ενεργοποίηση των καλύψεων. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει ο πελάτης να πληρώνει πρώτα το ασφαλιστήριό του και στη συνέχεια θα ξεκινά η ασφάλισή του.
 • Οποιοδήποτε ασφαλιστήριο δεν πληρώνεται αυτόματα θα ακυρώνεται. Έτσι αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες ακύρωσης/καταγγελίας των ασφαλιστηρίων.
 • Καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και το προσωρινό σήμα.
 • Αναγνωρίστηκε θεσμικά η ηλεκτρονική επικοινωνία ασφαλιστή, ασφαλισμένου αλλά και δικαιούχου αποζημίωσης σε όλες τις διαδικασίες.

Επίσης ο νέος νόμος ορίζει ότι μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφοριών, οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων θα λάβουν ένα παράβολο €250 το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν εντός 8 ημερών, ασφαλίζοντας παράλληλα και το όχημα.

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού και μη εμφάνισης ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι κυρώσεις που θα επιβληθούν προβλέπουν τα εξής:

 • Νέο πρόστιμο €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.
 • Αφαίρεση πινακίδων έως 6 μήνες.
 • Αφαίρεση άδειας ικανότητας του οδηγού έως 6 μήνες.
 • Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας έως 6 μήνες.
 • Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

Σε περίπτωση που το ανασφάλιστο όχημα εμπλακεί σε ατύχημα, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, το πρόστιμο φτάνει τα €3.000.