Υπολογισμός Ασφαλίστρων
  • 01 Aug 2022
  • PDF

Υπολογισμός Ασφαλίστρων

  • PDF

Περίληψη άρθρου

Στην Hellas Direct ο υπολογισμός του ασφαλίστρου σου γίνεται με βάση πολλούς παράγοντες.

Ο αλγόριθμος που έχουμε αναπτύξει υπολογίζει το ασφάλιστρό σου συνδυάζοντας στοιχεία όπως το πού μένεις, την ηλικία του αυτοκινήτου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς και το ρίσκο που αναλαμβάνει η εταιρία, ώστε να έχεις την πιο σωστή και δίκαιη τιμή για σένα.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?