Σε ποια αξία αποζημιώνομαι σε περίπτωση ζημιάς;
  • 02 Aug 2022
  • PDF

Σε ποια αξία αποζημιώνομαι σε περίπτωση ζημιάς;

  • PDF

Περίληψη άρθρου

Θα σε αποζημιώσουμε στην αξία αντικατάστασης του κτιρίου. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα καλύψουμε το ποσό που θα χρειαστεί για να ανακατασκευαστεί ένα πανομοιότυπο κτίριο, ίδιου είδους, ίδιας χρήσης και κατασκευής, στο ίδιο ακριβώς οικόπεδο.

Η αξία αντικατάστασης επηρεάζεται από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κτιρίου. Για ένα σπίτι στην Ελλάδα είναι κατά μέσο όρο €1.000 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η αξία αντικατάστασης μπορεί να διαφέρει από την αντικειμενική ή εμπορική αξία.

Αντίστοιχα, όσον αφορά στο περιεχόμενο, καλύπτουμε την αξία αντικατάστασης του κάθε αντικειμένου ξεχωριστά με αντικείμενο ίδιας χρήσης ή ποιότητας, μέχρι το όριο που αναφέρεται στους Όρους Ασφάλισης.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?