Πότε θα φανεί η Άρση Ακινησίας;
  • 01 Aug 2022
  • PDF

Πότε θα φανεί η Άρση Ακινησίας;

  • PDF

Περίληψη άρθρου

Για να γίνει άρση ακινησίας ενός οχήματος γίνεται online έλεγχος για το εάν είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της αίτησης.

Εμείς ενημερώνουμε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για το ενεργό ασφαλιστήριο, ωστόσο τα συστήματα της ΑΑΔΕ δεν ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σημείωση:

Σύμφωνα με την εμπειρία μας, χρειάζεται περίπου ένα 24ωρο για να φανεί ασφαλισμένο ένα όχημα ούτως ώστε να γίνει άρση ακινησίας.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?