Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρω την έκπτωση ΕΝΦΙΑ;
  • 06 Feb 2024
  • PDF

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρω την έκπτωση ΕΝΦΙΑ;

  • PDF

Article Summary

  • Η ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το 100% της αξίας του σπιτιού, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον €900/τ.μ.
    Όταν λέμε αξία σπιτιού εννοούμε την αξία ανακατασκευής του, χωρίς να υπολογίζουμε την αξία του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης θα χρησιμοποιούνται τα φορολογήσιμα τετραγωνικά, που αποδεικνύονται από το περιουσιολόγιο και το Ε9.

  • Η ασφάλεια θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 3 μήνες και να περιλαμβάνει τις καλύψεις σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.
    Αν η διάρκεια της ασφάλειας του σπιτιού είναι μικρότερη από 1 χρόνο, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?