Παίζει ρόλο η ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας μου;
  • 08 Jun 2022
  • PDF

Παίζει ρόλο η ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας μου;

  • PDF

Article Summary

Για να καλυφθείς από σεισμό, θα πρέπει το σπίτι να έχει χτιστεί σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, άρα μετά το 1960.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?