Για πόσες ημέρες μπορώ να ασφαλίσω το όχημά μου;
  • 02 Aug 2022
  • PDF

Για πόσες ημέρες μπορώ να ασφαλίσω το όχημά μου;

  • PDF

Article Summary

Εσύ διαλέγεις. Δεν χρειάζεται να περιορίζεσαι σε ετήσια, εξάμηνα ή τρίμηνα συμβόλαια. Έχεις 335 επιλογές: Από 30 έως 365 ημέρες.

Θέλεις να πάρεις πίσω τις πινακίδες για 76 ημέρες; Μπορείς. Θέλεις να ανανεώνεις την ασφάλειά σου, συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε φορά; Φυσικά.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?