Τι μπορώ να χρηματοδοτήσω με το wallet+;
  • 03 May 2023
  • PDF

Τι μπορώ να χρηματοδοτήσω με το wallet+;

  • PDF

Article Summary

Δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη λύση για τη χρηματοδότηση όλων των αναγκών του οχήματός σου. Μπορείς να καλύψεις:

  • Σέρβις αυτοκινήτου
  • Επισκευή εξωτερικής ζημιάς ή ζημιάς από ατύχημα
  • Επισκευή μηχανικής/ηλεκτρολογικής βλάβης
  • Τέλη κυκλοφορίας (αυτοκινήτου και μηχανής)
  • Ελαστικά αυτοκινήτου

Αλλά stay tuned! Πολύ σύντομα το wallet+ θα καλύπτει και τις ανάγκες της μηχανής σου αλλά και άλλες υπηρεσίες για το αυτοκίνητό σου, με ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές και τους συνδυασμούς.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?