Έχω σπάνιους πίνακες στο σπίτι μου, καλύπτομαι;
  • 08 Jun 2022
  • Σκοτεινό
    Φωτεινό
  • PDF

Έχω σπάνιους πίνακες στο σπίτι μου, καλύπτομαι;

  • Σκοτεινό
    Φωτεινό
  • PDF

Προς το παρόν δεν καλύπτονται τα έργα τέχνης. Ωστόσο, είναι στα σχέδιά μας να προστεθεί ένα πρόγραμμα με καλύψεις για τα πολύτιμα αντικείμενα όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι σπάνιοι πίνακες.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?