Έχω δάνειο. Είμαι υποχρεωμένος να ασφαλιστώ στην εταιρία που μου προτείνει η τράπεζά μου;
  • 02 Aug 2022
  • PDF

Έχω δάνειο. Είμαι υποχρεωμένος να ασφαλιστώ στην εταιρία που μου προτείνει η τράπεζά μου;

  • PDF

Περίληψη άρθρου

Όχι! Μπορείς να ασφαλιστείς σε όποια εταιρία θέλεις. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος (2013), ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με την ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από τη δανειακή σύμβαση.

Σε περίπτωση που έχεις στεγαστικό δάνειο θα πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι το ασφαλιζόμενο ποσό θα είναι τουλάχιστον όσο το υπολειπόμενο ποσό του δανείου σου.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?