Μπορώ να αφαιρέσω καλύψεις σε προγράμματα ασφάλισης κατοικίας;
  • 02 Aug 2022
  • PDF

Μπορώ να αφαιρέσω καλύψεις σε προγράμματα ασφάλισης κατοικίας;

  • PDF

Περίληψη άρθρου

Τα προγράμματά μας είναι ολοκληρωμένα και προς το παρόν δεν υπάρχουν προαιρετικές καλύψεις τις οποίες να μπορείς να προσθέσεις ή αφαιρέσεις.

Ωστόσο, είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες που έχει ένας ιδιοκτήτης κατοικίας στην Ελλάδα.

Οι βασικές καλύψεις για τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένα σπίτι στην Ελλάδα (Πυρκαγιάς, Σεισμού και Πλημμύρας) περιλαμβάνονται και στα δύο προγράμματα.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο?