23,7% μέση εξοικονόμηση

Οδική Βοήθεια για όλους

Κάθε χρόνο, 1 στα 4 ασφαλισμένα αυτοκίνητα καλεί την Οδική Βοήθεια. Σε εμάς όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν Οδική Βοήθεια γιατί το θεωρούμε άκρως απαραίτητο, όπως δείχνουν και οι αριθμοί!

Time to rethink?