23,7% μέση εξοικονόμηση

Κάλυψη από Ανασφάλιστο όχημα

Γνώριζες ότι 1 στα 6 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στη χώρα μας είναι ανασφάλιστο; Εμείς το γνωρίζουμε καλά, γι' αυτό, όλα μας τα προγράμματα περιλαμβάνουν την κάλυψη Υλικών Ζημιών από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα, καθώς και Νομική Προστασία.

Time to rethink?