23,7% μέση εξοικονόμηση

Ασφαλιστική Εταιρία

Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρίες εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Πιστεύουμε ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξίζει μία καλύτερη ασφαλιστική εμπειρία και μία πιο δίκαιη ασφάλιση. Ειδικευόμαστε στην ασφάλιση αυτοκινήτου, με πωλήσεις προϊόντων απευθείας από εμάς, online και τηλεφωνικώς.

Time to rethink?